Cavari Clinics is met ingang van 1 maart 2020 gestopt met haar zorgactiviteiten. Patiënten van wie de behandeling op dat moment nog liepen zullen/zijn door de verantwoordelijk medisch specialist geïnformeerd worden ten aanzien van het vervolg. Mocht u nog vragen hebben, verzoeken wij u die schriftelijk aan ons te stellen door een mail te sturen naar info@cavari.nl.

Namens de directie van Cavari Clinics,
J.T. Stekelenburg, bestuurder